کرمانشاه نخستین استان پیشگام در توسعه درون زای پروژه منارید

به گزارش انوار بلاگ، به گزارش خبرنگاران، هوشنگ جزی عصر امروز سه شنبه در اولین جلسه کمیته پایش و برنامه ریزی پروژه بین الملی منارید که با حضور مسئولان در استانداری کرمانشاه برگزار گردید، گفت: پروژه بین المللی منارید در واقع تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت یکپارچه منابع است و سند این پروژه از سال 2010 آماده و در سال 2012 مراتب اجرایی آن شروع شده و در حال حاضر در 7 کشور جهان از جمله ایران در حال انجام است.

کرمانشاه نخستین استان پیشگام در توسعه درون زای پروژه منارید

وی گفت: پروژه بین المللی منارید، به منظور شناسایی و برطرف خلاءها و موانع قانونی و ساختاری در زمینه مدیریت جامع منابع طبیعی توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران با مشارکت تسهیلات محیط زیست جهانیGEF و برنامه توسعه ملل متحدUNDP، هم زمان با 6 کشور در شمال آفریقا و خاورمیانه از سال 2010 میلادی در ایران فعالیت های خود را شروع نموده است.

مدیر ملی پروژه بین المللی منارید ادامه داد: این پروژه بین المللی در کشور ما و در 5 استان تهران، کرمانشاه، یزد، سیستان و بلوچستان و سمنان در دستور کار نهاده شده است و نام این پروژه با اصطلاحات فارسی شامل توسعه مدیریت پایدار اراضی در شمال آفریقا و خاورمیانه بوده و در ایران بیشتر با عنوان انسجام سازمانی پروژه منابع طبیعی شناخته شده است.

جزی با اشاره به توسعه پایدار 5 مولفه از جمله سرمایه های اصلی اجتماعی، انسانی، طبیعی و فیزیکی اظهار کرد: هدف از این پروژه توسعه مدیریت جامع منابع طبیعی در چهار زمینه کاری تخریب سرزمین، تغییر اقلیم، آب های بین المللی و تنوع زیستی، توسعه و تقویت هماهنگی، به نمایش گذاشتن شیوه های پیروز و پایدار مدیریت آب و اراضی و تعمیم آن به سطوح بالاتر و دانش و ظرفیت سازمانی، برطرف خلاء ها و موانع قانونی برای مدیریت جامع منابع طبیعی از جمله اهداف مهم این پروژه است.

عدم وجود برنامه منسجم بین بخشی از موانع توسعه پایدار در این پروژه است

وی گفت: در کشور 1/3 بارندگی وجود دارد و در مقابل 3 برابر تخریب اراضی صورت می گیرد و از طرفی پراکندگی بارندگی چشمگیر در کشور به ندرت وجود دارد و با وجود خشکسالی در فصول سال سیل خیزی به دلیل بعضی تغییر کاربری ها ایجاد می گردد.

این مسئول با اشاره به شرایط بحران در مصارف آب زیرزمینی خاطر نشان کرد: بیش از 100 برابر منابع و تغذیه سفره های زیرزمینی از این منابع برداشت صورت می گیرد که طبق آمار وزارت نیرو 101 تا 129 برابر ذخایر طبیعی است و 30 درصد از اراضی به دلایل متعدد در حال نشست و نابودی است.

وی با اشاره به بعضی موانع سر راه توسعه پایدار در این عرصه گفت: عدم وجود برنامه منسجم بین بخشی، تفرقه آراء، عدم در نظر دریافت پتانسیل، موازی کاری، تمرکز بر بودجه ریزی و عدم مشارکت مردم در برنامه ریزی ها از جمله این موارد است.

جزی با بیان اینکه نگاهی منسجم برای رسیدگی به منابع وجود ندارد، اضافه نمود: باید مدیریت جامعی برای منابع آبی ایجاد گردد و نقش مردم در بهره برداری ها مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر پروژه بین المللی منارید با اشاره به سیاست های کلی نظام در بخش آب ادامه داد: در بند 4 سیاست ها، تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سدسازی و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از برداری از تکلیف مهم دولت می باشد.

وی اضافه نمود: این پروژه در استان کرمانشاه با پیگیری های استانداری و فرمانداری همراه شده و در 2 سال گذشته کرمانشاه اولین استانی بود که تصمیم گرفت توسعه ای درون زا در این بخش داشته باشد و چندین کمیته و حوزه برای تسریع بیشتر ایجاد کرد.

جزی زمان اتمام پروژه را اواخر سال 2016 مطرح کرد و گفت: سازمان ملل به دلیل مزایا و احتیاجمندی های موجود در توسعه پایدار درخواست نموده که این پروژه تا انتها 2018 ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: سند راهبردی مدیریت یکپارچه منابع طبیعی استانی در حال حاضر توسط کمیته فنی استان ها در دست تهیه بوده که اقدامی ارزشمند است و می توان به کوشش های پروژه حبله رود برای تغییر نگرش بخش های دولتی به یک رویکرد مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز اشاره نمود، که سایر ذی نفعان را نیز در فرآیند برنامه ریزی مشارکت داده است.

جزی بیان نمود: همچنین پروژه حبله رود از دیدگاه شناسایی خطرپذیری ها و چشم انداز مدیریتی شامل کاربری اراضی، تخریب سرزمین، تغییرات آب و هوا نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است.

وی از تدوین توافق نامه برای بکارگیری مشترک رویکرد زیست بومی با موضوع پروژه منارید و پروژه ملی حفاظت از تالاب های ایران اطلاع داد و اضافه نمود: با ذی نفعان متعدد و برنامه ریزی مشارکتی، در راستای احیاء تالاب هامون که سایتی در هر دو پروژه است می باشند. و اکنون منارید در حال تهیه گزارش در مورد قوانین و مقررات جاری است در نیمه دوم پروژه منارید قوانین و مقررات متناقض، شناسایی و به آنها پرداخته خواهد شد.

جزی افزود: منارید ایران استعداد آن را دارد تا همانند یک چتر برای برنامه های توسعه پایدار UNDP، GEF و دولت ایران، در راستای جذب یاری های بین المللی عمل کند همچنین پروژه منارید در جایگاهی منحصر به فرد برای پر کردن یک خلاء عمده در مدیریت راهبردی دانش و به اشتراک گذاشتن دانسته ها در میان آن دسته از برنامه های GEF در ایران نهاده شده، که برای ایجاد تغییر و تحول در برنامه ریزی ملی برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی مورد احتیاج می باشند.

وی پروژه منارید را فرصتی استثنائی و به موقع برای سازمان ملل متحد، GEF و دولت ایران برای به نمایش گذاشتن کوشش های دولت ایران در راستای اهداف توسعه پایدار SDGs در عرصه بین المللی در سال 2015 مطرح کرد و اضافه نمود: فرایند اجرای پروژه بر کوشش جهت مشارکت مطلق در سطح جامعه محلی متمرکز بوده و این امر توجیه مناسبی دارد زیرا اعتماد سازی میان جوامع محلی و ارائه کنندگان خدمات دولتی به عنوان پیش احتیاج پیروزیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جزی آماده سازی و مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های محلی و پروژه های استانی صورت گرفته در پروژه را حائز اهمیت خواند و اظهار کرد: استفاده از ساز و کارهای سازمانی موجود و تشکیل شده به وسیله منارید مانند دفاتر توسعه روستایی، لازم است و پروژه نشان می دهد که رویکرد ظرفیت سازی محلی برای تغییر عملنمودها به وسیله تبادل بین کشاورزان موثرتر است.

وی در ادامه به سابقه برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اشاره نمود و گفت: در برنامه اول توسعه راهنمایی سرمایه گذاری ها به مناطق محروم و توزیع آن در بین مناطق مختلف، تهیه برنامه های استانی در حاشیه نهاده شده، برنامه منطقه ای در عمل به صورت جمع بندی برنامه های بخشی که در منطقه صورت گرفت، درآمد.

جزی افزود: در برنامه دوم توسعه محرومیت زدایی در جهت برطرف عدم تعادل های منطقه ای، اجرای سیاست تمرکز زدایی، افزایش نقش استان ها و واگذاری طرح های با ماهیت استانی به دستگاه های اجرایی محلی محور نهاده شد، در برنامه سوم توسعه تمرکززدایی اداری - سیاسی به وسیله تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان و تأکید بر اجرای غیر متمرکز برنامه ریزی و بودجه ریزی در استان ها محور شد.

ایجاد بستر مناسب برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی از اهداف پروژه منارید است

وی طرح موضوع تعادل منطقه ای و آمایش سرزمین در سطوح برنامه ریزی ، بسترسازی برای توسعه منطقه ای در پهنه کشور، تدوین مفاد قانونی آمایش سرزمین و تعادل منطقه ای را مفاد برنامه چهارم توسعه دانست و مطرح کرد: در برنامه پنجم توسعه اختصاص فصلی با عنوان توسعه منطقه ای در برنامه با موضوعات آمایش؛ توسعه منطقه ای، محیطزیست و توسعه روستایی ، کوشش برای محرومیت زدایی از شهرستانهای محروم، و نگاه برنامه ریزی در تدوین برنامه ششم توسعه نیز رعایت نگاه جامعیت توسعه اما با تاکید بر موضوعات خاص است.

جزی بر فرآیند برنامه ریزی با تاکید بر هسته های کلیدی توسعه، پررنگ تر شدن نقش مناطق استان ها در تدوین برنامه توسعه، تقویت نگاه آمایش سرزمینی در تدوین برنامه ششم توسعه را مورد تاکید قرار داد و بیان نمود: زمینه های فعالیت پروژه منارید شامل تخریب سرزمین شامل مدیریت پایدار کشاورزی و اراضی مرتعی، آبهای بین المللی شامل برقراری تعادل در بهره برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در حوزه های آبخیز مرزی بین المللی،تغییرات اقلیم شامل مدیریت کاربری اراضی و تغییر آن و نیز جنگل کاری به عنوان ابزاری جهت حفظ ذخیره کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تنوع زیستی شامل تقویت سیاست ها و چارچوب های کاری نظم دهنده به منظور گنجاندن آن در سیاست های تنوع زیستی است.

وی اما دست آوردهای مورد انتظار پروژه را افزایش دانش در مورد عوامل تخریب سرزمین، ایجاد بستر مناسب برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی بر اساس دانش ایجاد شده، ارائه ره یافت ها و تکنولوژی های مدیریت پایدار منابع آب و خاک سازگار با اقلیم و مبتنی بر جوامع محلی دانست.

جزی با اشاره به اقدامات پروژه در سطح ملی اضافه نمود: تشکیل ساختارهای مدیریتی به منظور انسجام سازمانی، تشکیل کمیته پایش و برنامه ریزی استان با صدور احکام توسط استاندار، تشکیل کمیته فنی با حضور کارشناسان و متخصصان دستگاه های مختلف، تشکیل کمیته مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز به ریاست فرماندار و صدور احکام برای دستگاه های مختلف توسط فرماندار، تشکیل کمیته های محلی و دعوت از نمایندگان کمیته های محلی در سطوح ملی و استانی و شهرستانی از جمله اقدامات است.

وی برقراری تفاهم نامه ایجاد ارتباط با بخش خصوصی به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و برقراری ارتباط موثر با تولیدکنندگان محلی، تفاهم نامه با سایر دستگاه ها از جمله معاونت ترویج و آموزش جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش شهرستان گرمسار، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و سازمان انرژی های نو، تسهیل در ایجاد ارتباط میان پروژه های بین المللی به منظور تبادل تجربیات و اجرای برنامه های مشترک را از دیگر اقدامات مطرح کرد.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 17 مهر 1400 بروزرسانی: 17 مهر 1400 گردآورنده: anvarblog.ir شناسه مطلب: 2743

به "کرمانشاه نخستین استان پیشگام در توسعه درون زای پروژه منارید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرمانشاه نخستین استان پیشگام در توسعه درون زای پروژه منارید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید